Laporan Penjualan Rumah Bagi
GRAND

Bil Jenis
Rumah
Bil
Tingkat
Jumlah Jualan Jualan Seunit
(RM)
Bil.
Unit Lulus
Bil.
Unit Maju
Bumi Cina India Lain Asing Jum.
Dijual
Jum.
Belum Dijual
1 PANGSAPURI SERVIS 31 0 29 1 1 0 31 300 850,000.00 331 331
Jumlah 0 29 1 1 0 31 300  


GRAF BAR
JUMLAH JUALAN RUMAH
MENGIKUT KAUM BAGI PROJEK
GRAND


0 (1,Asing 0) 1 (1,Lain  1) 1 (1,India 1) 29 (1,Cina  29) 0 (1,Bumi  0)

GRAF PIE
JUMLAH JUALAN RUMAH
MENGIKUT KAUM BAGI PROJEK
GRAND


1 1 29