Laporan Penjualan Rumah Bagi
GRAND

Bil Jenis
Rumah
Bil
Tingkat
Jumlah Jualan Jualan Seunit
(RM)
Bil.
Unit Lulus
Bil.
Unit Maju
Bumi Cina India Lain Asing Jum.
Dijual
Jum.
Belum Dijual
1 PANGSAPURI SERVIS 36 12 384 10 9 16 431 311 608,000.00 742 742
Jumlah 12 384 10 9 16 431 311  


GRAF BAR
JUMLAH JUALAN RUMAH
MENGIKUT KAUM BAGI PROJEK
GRAND


16 (1,Asing 16) 9 (1,Lain  9) 10 (1,India 10) 384 (1,Cina  384) 12 (1,Bumi  12)

GRAF PIE
JUMLAH JUALAN RUMAH
MENGIKUT KAUM BAGI PROJEK
GRAND


16 9 10 384 12