Laporan Penjualan Rumah Bagi
GRAND

Bil Jenis
Rumah
Bil
Tingkat
Jumlah Jualan Jualan Seunit
(RM)
Bil.
Unit Lulus
Bil.
Unit Maju
Bumi Cina India Lain Asing Jum.
Dijual
Jum.
Belum Dijual
1 PANGSAPURI SERVIS 36 7 236 10 5 0 258 337 684,000.00 595 595
Jumlah 7 236 10 5 0 258 337  


GRAF BAR
JUMLAH JUALAN RUMAH
MENGIKUT KAUM BAGI PROJEK
GRAND


0 (1,Asing 0) 5 (1,Lain  5) 10 (1,India 10) 236 (1,Cina  236) 7 (1,Bumi  7)

GRAF PIE
JUMLAH JUALAN RUMAH
MENGIKUT KAUM BAGI PROJEK
GRAND


5 10 236 7